نشست هم اندیشی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

نشست هم اندیشی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱۶ آذر ۱۳۹۸
گزارش و تصاویر جلسه اول طرح همیاران مهر،با مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران استان قزوین و سمن های خیریه

گزارش و تصاویر جلسه اول طرح همیاران مهر،با مدیریت بانک قرض الحسنه مهر ایران استان قزوین و سمن های خیریه

۶ آذر ۱۳۹۸
سخنران قبل از حطبه های نماز جمعه قزوین فاطمه اشدری مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین  24-8-1398

سخنران قبل از حطبه های نماز جمعه قزوین فاطمه اشدری مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین 24-8-1398

۲۳ آبان ۱۳۹۸