نشست صمیمانه مدیران شهرستانهای استان همدان

نشست درون استانی مدیران انجمن

۳ آذر ۱۳۹۸
نشست سالیانه مدیران انجمن استانهای کشور

نشست سالیانه مدیران انجمن استانهای کشور

۲۹ آبان ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری های کلیوی

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری های کلیوی

۲۶ آبان ۱۳۹۸
معرفی انجمن بوسیله تبلیغات شهری

معرفی انجمن بوسیله تبلیغات شهری

۲۵ آبان ۱۳۹۸
همودياليز ، فرآيندي است كه براي بيماران بسيار بدحال و نيازمند به دياليز كوتاه مدت يا متبلايان ESRD مورد استفاده قرار مي گيرد.