توزیع بسته های بهداشتی ( ماسک و مواد ضد عفونی کننده ) در بین بیماران دیالیزی

توزیع بسته های بهداشتی ( ماسک و مواد ضد عفونی کننده ) در بین بیماران دیالیزی

۴ آذر ۱۳۹۹
مصاحبه بیماران و خانواده های اهداء کنندگان عضو با روزنامه خبر جنوب فارس

مصاحبه بیماران و خانواده های اهداء کنندگان عضو با روزنامه خبر جنوب فارس

۳ آذر ۱۳۹۹
آدرس : شیراز . بلوار بعثت . خیابان شهید مجتبی آقایی . کوچه 3/8  تلفن : 07136499001 فاکس : 07136499545