برگزاری سمینار آشنایی و آموزش در دوران دیالیز و بعد از پیوند به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

برگزاری سمینار آشنایی و آموزش در دوران دیالیز و بعد از پیوند به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

۶ آذر ۱۳۹۸
اجرای طرح غربالگری فشارخون و قند خون ، به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

اجرای طرح غربالگری فشارخون و قند خون ، به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

۲۵ آبان ۱۳۹۸