در خانه می مانیم و با افتخار هزینه سفرمان را خرج نیازمندان شهرمان می کنیم .

در خانه می مانیم و با افتخار هزینه سفرمان را خرج نیازمندان شهرمان می کنیم .

۵ فروردين ۱۳۹۹
توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده در بین بیماران دیالیزی و پیوندی

توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده در بین بیماران دیالیزی و پیوندی

۵ فروردين ۱۳۹۹
فرا رسیدن بهار طبیعت و سال جدید مبارک باد .

فرا رسیدن بهار طبیعت و سال جدید مبارک باد .

۳ فروردين ۱۳۹۹
مصاحبه مدیر اجرایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با خبرنگار خبرگزاری ایسنا

مصاحبه مدیر اجرایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با خبرنگار خبرگزاری ایسنا

۲۱ دی ۱۳۹۸