مصاحبه مدیر اجرایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با خبرنگار خبرگزاری ایسنا

مصاحبه مدیر اجرایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با خبرنگار خبرگزاری ایسنا

۲۱ دی ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی جهت پرسنل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی جهت پرسنل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

۲۱ دی ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی  با مدیر اجرایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی سیستان و بلوچستان

جلسه هم اندیشی با مدیر اجرایی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی سیستان و بلوچستان

۱۹ دی ۱۳۹۸