توزیع بسته های مواد غذایی در بین بیماران از طرف موقوفه حاج عبداله بارورز

توزیع بسته های مواد غذایی در بین بیماران از طرف موقوفه حاج عبداله بارورز

۱۰ شهريور ۱۳۹۹
توزیع بسته های غذای گرم در بین بیماران به مناسبت فرا رسیدن عاشورای حسینی

توزیع بسته های غذای گرم در بین بیماران به مناسبت فرا رسیدن عاشورای حسینی

۱۰ شهريور ۱۳۹۹
برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیریت شعب بانک صادرات استان فارس

برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیریت شعب بانک صادرات استان فارس

۵ شهريور ۱۳۹۹
برگزاری جلسه با حضور جمعی از مدیران و خیرین در خانه خیرین استان فارس

برگزاری جلسه با حضور جمعی از مدیران و خیرین در خانه خیرین استان فارس

۵ شهريور ۱۳۹۹