18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت گرامی باد .

18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت گرامی باد .

۱۸ فروردين ۱۴۰۰
18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت گرامی باد .

18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت گرامی باد .

۱۸ فروردين ۱۴۰۰
برگزاری جشن نیمه شعبان در بخش دیالیز درمانگاه امام رضا ( ع) شهر شیراز

برگزاری جشن نیمه شعبان در بخش دیالیز درمانگاه امام رضا ( ع) شهر شیراز

۱۰ فروردين ۱۴۰۰