ارسال اين مطلب به دوستان

(( توزیع بسته های مواد غذایی در بین بیماران از طرف موقوفه حاج عبداله بارورز ))