اهدای یک دستگاه خودرو

اهدای یک دستگاه خودرو آریسان توسط خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان

5 بهمن 1398 ساعت 14:54


به گزارش واحد روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان یکدستگاه خودروی آریسان توسط خاندان حاج مصطفی مویدی به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان اهداء گردید .

 


کد مطلب: 873

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/873/اهدای-یک-دستگاه-خودرو-آریسان-توسط-خیر-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-استان-گیلان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com