برگزاری سمینار آموزشی پرستاران دیالیز استان یزد

سمینار آموزشی پرستاران

28 دی 1398 ساعت 14:02


برگزاری سمینار آموزشی پرستاران دیالیز استان
به گزارش روابط عمومی انجمن مرکز استان یزد
این سمینار آموزشی در مورخ 1398/10/26 پنجشنبه با حضور کلیه پرستاران دیالیز ( بیمارستانهای دولتی و خصوصی)  با سخنرانی:
خانم دکتر جعفری نیا وخانم دکتر نجفی فوق تخصص کلیه
خانم دکتر حنایی و خانم نصیری پرستار و سخنران کشوری دیالیز
با هدف ارتقاء سطح مراقبت از بیماران دیالیز و افزایش کیفیت دیالیز در حال برگزاری میباشد.


کد مطلب: 864

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/864/سمینار-آموزشی-پرستاران

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com