انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی یزد

18 دی 1398 ساعت 12:46


آدرس : یزد - خیابان فرخی کوچه ایت ا... غفاری بن بست 2 یا گلشن -انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی یزد
تلفن مرکز: 36223141-035


کد مطلب: 840

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/840/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-یزد

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com