انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی لرستان

18 دی 1398 ساعت 12:20


آدرس: خرم اباد- بلوار ولایت دره گرم نگارستان 17 جنب مرکز بهداشت ساختمان  معاونت اجتماعی لرستان طبقه همکف - انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی لرستان


کد مطلب: 836

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/836/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-لرستان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com