انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمان

17 دی 1398 ساعت 16:06


آدرس : کرمان خیابان جهاد بین کوچه 23 و25 مجتمع سرو طبقه 2 واحد3 انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمان
تلفن: 32716195-034


کد مطلب: 831

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/831/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-کرمان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com