انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی خراسان رضوی

17 دی 1398 ساعت 15:11


آدرس: احمد آباد  خیابان قائم -نبش قائم 12 - انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی خراسان رضوی .
تلفن:38434455-051


کد مطلب: 821

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/821/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-خراسان-رضوی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com