انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل

17 دی 1398 ساعت 12:27


آدرس:بزرگراه شهداء مابین فلکه علی آباد و میدان ججین نرسیده به اداره پست-انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اردبیل
تلفن مرکز:33243633-045


کد مطلب: 815

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/815/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-اردبیل

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com