انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی

17 دی 1398 ساعت 11:40


آدرس: تبریز- خیابان ششگلان - روبروی مجتمع امور صنفی پلاک 146 - انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی

تلفن مرکز:35260211-041


کد مطلب: 813

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/813/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-آذربایجان-شرقی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com