مصاحبه زنده مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در شبکه تلوزیونی استان اصفهان.

10 تير 1400 ساعت 11:02

سرکار خانم پناهی مهر به تاریخچه انجمن اشاره کردند و اهداف و خدمات انجمن را عنوان کردند و به شرایط دشوار بیماران در شرایط کرونا و مشکلات آنان اشاره کردند و خواستلر حمایت نهادها و سازمانهای دولتی و مردم شریف ایران شدند.کد مطلب: 1457

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1457/مصاحبه-زنده-مدیرعامل-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-ایران-شبکه-تلوزیونی-استان-اصفهان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com