مدیرعامل انجمن بیماران کلیوی ایران :

کرونا شرایط را برای بیماران دیالیزی سخت تر از پیش کرده است.

5 بهمن 1399 ساعت 17:00


خانم اعظم پناهی مهر مدیر عامل انجمن بیماران کلیوی ایران در برنامه انتهای الوند با عنوان این که شیوع کرونا در شرایط فعلی سبب سخت تر شدن روند درمانی برای بیماران دیالیزی نسبت به قبل شده است گفت هدف اصلی این انجمن حمایت، آموزش، خدمت رسانی، کمک و ثبت نام بیماران دیالیزی در جهت انجام فرآیندپیوند کلیه و  همچنین پیگیری اموردرمانی بیماران می باشد.

مدیرعامل انجمن بیماران کلیوی ایران، خانم  اعظم پناهی مهر در برنامه انتها الوند در قسمتی از صحبت های خود با عنوان سخت تر شدن روند درمانی بیماران دیالیزی با توجه بر همه گیر ی و شیوع ویروس کرونابه جهت ضرورت حضور سه روز در هفته این بیماران برای انجام روند درمان پذیری در بیمارستان ها ابراز نگرانی کرد.
پناهی مهر با عنوان این موضوع که انجمن بیماران کلیوی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حدود ۱۸۰شعبه در سراسر کشور اولین و بزرگترین انجمن فعال می باشد، هدف اصلی این انجمن را حمایت، آموزش، خدمت رسانی، کمک و همچنین ثبت نام بیماران دیالیزی در جهت انجام فرآیندپیوند کلیه و پیگیری امور درمانی این بیماران بیان کرد.


کد مطلب: 1277

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1277/کرونا-شرایط-بیماران-دیالیزی-سخت-تر-پیش-کرده

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com