تاریخچه تاسیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

موسس و بنیانگذار

بنیانگذار اصلی انجمن خانم زهرا شریف زاده (حاج خانم پهلوان)

18 تير 1399 ساعت 9:39


تاریخچه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران
مصاحبه با بیماران دیالیزی پیشکسوت جناب آقای ناصر حاجی اسفندیاری به عنوان تنها بیمار دیالیزی که 40 سال به طور مداوم و مستمر دیالیز شده است و در ایران مشابه ندارد و سرکار خانم ایران افسانه و همچنین مصاحبه با موسس بنیانگذار اصلی انجمن ، سرکار خانم زهرا شریف زاده (حاجیه خانم پهلوان) و حاج حسین ملکشاهی (اولین مدیرعامل ) انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 1055

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1055/موسس-بنیانگذار

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com