انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 21 مرداد 1399 ساعت 9:12 https://www.irankf.com/video/1097/کارهای-دستی-زنان-خانوار-بیماران-دیالیزی-پیوندی -------------------------------------------------- انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران عنوان : کارهای دستی زنان خانوار بیماران دیالیزی و پیوندی -------------------------------------------------- متن : کارهای دستی زنان خانوار بیماران دیالیزی و پیوندی ، برای خرید این کارهای دستی میتوانید به واحد مددکاری مراجعه کنید . تلفن: 88942570-021 تهیه شده در واحد روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران.