انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 15 تير 1400 ساعت 11:46 https://www.irankf.com/news/1463/دیدار-مدیرعامل-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-ایران-جناب-آقای-شریفی-مدیر-کل-امور-اجتماعی-استانداری-سمنان -------------------------------------------------- عنوان : دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای شریفی مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان -------------------------------------------------- دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای شریفی مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان و ارائه گزارش و طرح موانع و مشکلات ملی و استانی متن :