عید قربان عید بندگی خدا بر همه مسلمانان جهان مبارک.روابط عمومی انجمن کلیوی اردبیل

9 مرداد 1399 ساعت 12:39


عید قربان عید رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین،عید نزدیک شدن به قرب الهی است.این عید بزرگ بر تمامی مسلمانان جهان مبارکباد.
 


کد مطلب: 1080

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/gallery/1080/1/عید-قربان-بندگی-خدا-همه-مسلمانان-جهان-مبارک-روابط-عمومی-انجمن-کلیوی-اردبیل

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com