تغذیه بیماران دیالیزی

تغذیه بیماران دیالیزی

۱۱ آذر ۱۳۹۸
جلسه با دکتر رضایی فرماندار شهرپردیس در خصوص افتتاح شعبه شهر پردیس

جلسه با دکتر رضایی فرماندار شهرپردیس در خصوص افتتاح شعبه شهر پردیس

۹ آذر ۱۳۹۸
افزایش نرخ بنزین

افزایش نرخ بنزین

۹ آذر ۱۳۹۸
برگزاری جشن تولد پرسنل متولدین ماه های آبان و آذر توسط واحد روابط عمومی

برگزاری جشن تولد پرسنل متولدین ماه های آبان و آذر توسط واحد روابط عمومی

۵ آذر ۱۳۹۸
ایجاد تسهیلات فروش برخی از محصولات بهمن خودرو

ایجاد تسهیلات فروش برخی از محصولات بهمن خودرو

۴ آذر ۱۳۹۸
عیادت بیماران دیالیزی

عیادت بیماران دیالیزی

۲۹ آبان ۱۳۹۸
افتتاحیه کتابخانه بخش دیالیز

افتتاحیه کتابخانه بخش دیالیز

۲۷ آبان ۱۳۹۸
جشن ایثار

جشن ایثار

۲۶ آبان ۱۳۹۸
جشن ایثار

جشن ایثار

۱۹ آبان ۱۳۹۸
تقدیر از سرکار خانم مریم رضایی (مدیر شعبه سرپل ذهاب)

تقدیر از سرکار خانم مریم رضایی (مدیر شعبه سرپل ذهاب)

۱۲ آبان ۱۳۹۸