تسلیت به همکار محترم جناب آقای محمدی

تسلیت به همکار محترم جناب آقای محمدی

۱۷ فروردين ۱۴۰۰
بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران از مرکز دیالیز سوده

بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران از مرکز دیالیز سوده

۲۸ اسفند ۱۳۹۹
توزیع ارزاق شب عید

توزیع ارزاق شب عید

۲۱ اسفند ۱۳۹۹
برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت روز جهانی کلیه

برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت روز جهانی کلیه

۲۱ اسفند ۱۳۹۹
بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران از مراکز دیالیز

بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران از مراکز دیالیز

۲۱ اسفند ۱۳۹۹
جشن پایان سال همکاران مرکز انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

جشن پایان سال همکاران مرکز انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۲۰ اسفند ۱۳۹۹
متن کامل سخنرانی مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

متن کامل سخنرانی مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱۴ اسفند ۱۳۹۹
همایش تقدیر از خیّرین و نیکوکاران حامی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

همایش تقدیر از خیّرین و نیکوکاران حامی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
مسابقات فکری ورزشی به مناسبت روز جهانی کلیه

مسابقات فکری ورزشی به مناسبت روز جهانی کلیه

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن و مقام مادر در انجمن بیماران کلیوی ایران

برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن و مقام مادر در انجمن بیماران کلیوی ایران

۱۵ بهمن ۱۳۹۹