جلسه مدیر عامل محترم انجمن کلیوی ایران سرکار خانم دکتر پناهی و هیئت همراه در دفتر استانداری اردبیل جناب آقای مهندس بهنامجو

جلسه مدیر عامل محترم انجمن کلیوی ایران سرکار خانم دکتر پناهی و هیئت همراه در دفتر استانداری اردبیل جناب آقای مهندس بهنامجو

۲۳ خرداد ۱۴۰۰
بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از بخش دیالیز کودکان بیمارستان حضرت  علی اصغر(ع)

بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از بخش دیالیز کودکان بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دیدار مدیر عامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیئت همراه با نماینده محترم مقام معظم رهبری و امام جمعه محترم اردبیل

دیدار مدیر عامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیئت همراه با نماینده محترم مقام معظم رهبری و امام جمعه محترم اردبیل

۲۰ خرداد ۱۴۰۰
جلسه مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیئت همراه در عمارت شهرداری اردبیل

جلسه مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیئت همراه در عمارت شهرداری اردبیل

۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیئت همراه از واحدهای درمانی و دارویی درمانگاه شفا اردبیل

بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیئت همراه از واحدهای درمانی و دارویی درمانگاه شفا اردبیل

۱۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۷ خرداد ۱۴۰۰
ازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان بوشهر و بیماران دیالیزی بیمارستان تامین اجتماعی

ازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان بوشهر و بیماران دیالیزی بیمارستان تامین اجتماعی

۱۲ خرداد ۱۴۰۰
دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با معاون سیاسی استانداری و مدیر کل اجتماعی استانداری

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با معاون سیاسی استانداری و مدیر کل اجتماعی استانداری

۱۲ خرداد ۱۴۰۰
دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران باآقای دکتر نیازی  مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری فارس  

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران باآقای دکتر نیازی  مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری فارس  

۲ خرداد ۱۴۰۰
گفتگوی مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران با خبرگزاری تسنیم

گفتگوی مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران با خبرگزاری تسنیم

۲ خرداد ۱۴۰۰