دیدار نمایندگان بیمارستان علے اصغر(ع) با مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران ڪلیوے ایران

دیدار نمایندگان بیمارستان علے اصغر(ع) با مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران ڪلیوے ایران

۲۷ تير ۱۴۰۰
دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران  با جناب آقای شریفی مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای شریفی مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان

۱۵ تير ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با مدیران انجمن شهرهای سمنان ، دامغان و شاهرود

جلسه هم اندیشی مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با مدیران انجمن شهرهای سمنان ، دامغان و شاهرود

۱۵ تير ۱۴۰۰
دیدارمدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران  با جناب آقای دکتر نوید دانایی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دیدارمدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای دکتر نوید دانایی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۱۵ تير ۱۴۰۰
دیدارمدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای دکتر خجسته پور معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری سمنان

دیدارمدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با جناب آقای دکتر خجسته پور معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری سمنان

۱۵ تير ۱۴۰۰
دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیات همراه با معاونت امور بانوان استانداری اصفهان.

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیات همراه با معاونت امور بانوان استانداری اصفهان.

۱۰ تير ۱۴۰۰
مصاحبه زنده مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در شبکه تلوزیونی استان اصفهان.

مصاحبه زنده مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در شبکه تلوزیونی استان اصفهان.

۱۰ تير ۱۴۰۰
انعقاد قرارداد نصب و پشتیبانی اتوماسیون جامع مالی و حسابداری در سراسر کشور

انعقاد قرارداد نصب و پشتیبانی اتوماسیون جامع مالی و حسابداری در سراسر کشور

۱۰ تير ۱۴۰۰
دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیات همراه با مهندس سجاد مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان.

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیات همراه با مهندس سجاد مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان.

۱۰ تير ۱۴۰۰
دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیات همراه با حضرت آیت الله مهدوی نماینده مقام معظم رهبری درمجلس خبرگان و امام جمعه موقت اصفهان

دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و هیات همراه با حضرت آیت الله مهدوی نماینده مقام معظم رهبری درمجلس خبرگان و امام جمعه موقت اصفهان

۱۰ تير ۱۴۰۰